90 rocznica odzyskania niepodległości

image
Nominał
10 złotych
Nominał słownie
dziesięć złotych
Data
4 czerwca 2008 r.
Wizerunek
Wymiary
138 x 69 mm
Awers
Po prawej stronie banknotu umieszczony został profil Marszałka Józefa Piłsudskiego. W środkowej części znajduje się widok Pałacu Belwederskiego, w którym Marszałek, jako Minister Spraw Wojskowych, spędził ostatnie 10 lat swojego życia. Poniżej pałacu mieści się kolejny, znacznie mniejszy wizerunek Józefa Piłsudskiego w stroju wojskowym.
Rewers
Z lewej strony banknotu, na pierwszym planie umieszczony został wizerunek Orła Białego, zgodny z wzorem orła na godle polskim z lat 1919 – 1927. Po jego prawej stronie znajduje się kielecki pomnik Czynu Legionowego, przedstawiający maszerujących legionistów. Na banknocie poniżej pomnika widoczny jest wizerunek Józefa Piłsudskiego w stroju wojskowym.
Numeracja
7 cyfr, czarna i czerwona
Autor
Maciej Kopecki
Drukarnia
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Uwagi
Banknot stanowi prawny środek płatniczy o wartości nominalnej równej 10 zł.
Nr kat.
KL 2 / KOL 2 / 100
Cennik
Nominał, data emisji III (VF) II (EF) I (UNC)
10 złotych 04.06.2008 (90 rocznica Odzyskania Niepodległości) - - 15,-