image

Zaktualizowany kalkulator inflacji już dostępny

10.02.2017
W nowym, zaktualizowanym kalkulatorze została dodana wartość inflacji z 2016 roku i jej prognoza na rok 2017 podana przez Narodowy Bank Polski. Warto przypomnieć sobie, czym jest inflacja i czy zawsze mamy z nią do czynienia.

Inflacja to wzrost ceny standardowego koszyka dóbr i usług. W gospodarkach krajowych zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, gdy ceny maleją. Takie zjawisko nazywane jest deflacją i zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, mamy z nią do czynienia w Polsce, w sposób nieprzerwany (patrząc w ujęciu rocznym) od 2015 roku.

Na koniec 2015 średnia roczna wartość deflacji wynosiła 0,9%, a kolejny rok 2016 został zamknięty z wynikiem 0,6%. Jeśli prognozy na bieżący 2017 rok się sprawdzą, to współczynnik deflacji spadnie poniżej zera, a tym samym w 2017 roku na nowo będziemy mieli do czynienia z inflacją, która została oszacowana przez Narodowy Bank Polski na 1,3%.

Dla przeciętnego obywatela deflacja niesie ze sobą spadek cen, więc za otrzymywaną pensję czy emeryturę może kupić więcej. Deflacja nie pozostaje jednak bez wpływu na przedsiębiorców i gospodarkę, a wpływ ten w zależności od natury inflacji, może być zarówno korzystny jak i nieopłacalny.

Przy niższych cenach przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty pracy, ale spada też cena, za jaką mogą sprzedać wyprodukowane dobra. Natomiast dla narodowego budżetu, niższe ceny oznaczają niższe przychody pochodzące z podatku od dóbr i usług oraz akcyzy.
image

Nowe 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego

14.06.2016
W zeszłym tygodniu NBP zaprezentował banknot o nominale 500 złotych, na którym widnieje wizerunek Jana III Sobieskiego, a jego wejście do obiegu planowane jest na luty przyszłego roku. Decyzja o wprowadzeniu banknotu o tak wysokim nominale, spowodowana jest m.in. wzrostem wartości obiegu gotówkowego.
image

Nowy banknot - 500 złotych

17.02.2017
W ubiegły piątek, 10 lutego 2017 roku, został wprowadzony do obiegu banknot 500 złotowy. Wizerunek Jana III Sobieskiego jest wzorowany na jego medalionie koronacyjnym. Banknot o tak dużym nominalne ma zmniejszyć koszty obsługi pieniądza oraz pozwolić na bardziej efektywne zarządzanie zapasem banknotów obiegowych.