image

Zaktualizowany kalkulator inflacji już dostępny

15.01.2018
W nowym, zaktualizowanym kalkulatorze została dodana wartość inflacji z 2017 roku i jej prognoza na rok 2018 podana przez Narodowy Bank Polski. Warto przypomnieć sobie, czym jest inflacja i czy zawsze mamy z nią do czynienia.

Inflacja to wzrost ceny standardowego koszyka dóbr i usług. W gospodarkach krajowych zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, gdy ceny maleją. Takie zjawisko nazywane jest deflacją i zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, mieliśmy z nią do czynienia w Polsce, w latach 2015 - 2016.

Na koniec 2015 średnia roczna wartość deflacji wynosiła 0,9%, a kolejny rok 2016 został zamknięty z wynikiem 0,6%. W 2017 roku wskaźnik deflacji spadł poniżej zera, więc na nowo mamy do czynienia z inflacją, która w 2017 roku wyniosła 2%, a prognoza na 2018 rok oszacowana przez Narodowy Bank Polski wynosi 2,3%.

Dla przeciętnego obywatela deflacja niesie ze sobą spadek cen, więc za otrzymywaną pensję czy emeryturę może kupić więcej. Deflacja nie pozostaje jednak bez wpływu na przedsiębiorców i gospodarkę, a wpływ ten w zależności od natury inflacji, może być zarówno korzystny jak i nieopłacalny.

Przy niższych cenach przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty pracy, ale spada też cena, za jaką mogą sprzedać wyprodukowane dobra. Natomiast dla narodowego budżetu, niższe ceny oznaczają niższe przychody pochodzące z podatku od dóbr i usług oraz akcyzy.
image

Forum w nowej odsłonie

25.09.2017
Jesienne nowości zawitały na portal banknotypolskie.pl. Od pewnego czasu nasze forum posiada nową szatę graficzną. Wierzymy, że zmiany te ułatwią i uprzyjemnią korzystanie z tego narzędzia. Oprócz unowocześnionego wyglądu, usprawniona została nawigacja oraz zwiększono wydajność a także wprowadzono responsywny styl forum.
image

Nowy banknot kolekcjonerski - Niepodległość

03.10.2018
31 sierpnia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowy banknot kolekcjonerski upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Banknot o nominale 20 złotych można nabyć w oddziałach NBP oraz poprzez jego witrynę internetową. To już dziesiąty banknot okolicznościowy wyemitowany przez Narodowy Bank Polski.